Djuransvarig till vår nötköttsproduktion

Du ingår i vårt lag på 5 personer som arbetar heltid inom lantbruket. Vi kombinerar lösdriftsstall med extensiv utedrift i vår ekologiska dikoproduktion med ca 130 kalvningar per år samt uppfödning av egna ungdjur. Vårt mål är friska djur med hög kvalitet.  Du ansvarar för den dagliga driften, journalföring, veterinärkontakt, skötsel av betesmarker, byggnader och […]

Läs mer