Close
Skip to content

Våra områden

Skogen | Lantbruket | Fastigheter | Upplevelser

tree-divider

Skogen

Skogen på Häckeberga omfattar ca 2400 ha produktiv skogsmark. Häckeberga Säteri AB har 5 egna anställda i skogsbruket samt ett stort antal entreprenörer. Skogsförvaltningen drivs gemensamt med godsen Björnstorp, Skabersjö och Näsbyholm med en gemensam areal på ca 7000 ha.

Produktionen är intensiv där miljötänkandet är en naturlig och viktig del. Här sker en övergång från traditionell barr till nyare trädslag som lärk, douglasgran, sitkagran, hybridasp och poppel. Tanken med detta är att öka produktionen samt minska omloppstiden och bli mer flexibel bl.a. med hänsyn till klimateffekter. Skogsarealen består till hälften av löv och hälften barr. Huvuddelen är bok, gran och lärk. Godset avverkar ca 15000 m3/år.

Granskott

Granskott

Motorsåg

Motorsåg

Kilar

Kilar

Lantbruket

I Lantbruket samverkar växtodlingen tätt med den betesbaserade nötköttsproduktionen.

Växtodlingen omfattar 850 ha under egen plog varav 230 ha är ekologisk. Betet omfattar 280 ha, varav hälften är naturbete. Växtföljden är traditionell med höstraps, höstvete, vårkorn och rödsvingel. Bearbetningen sker till 1/3 minimerat och 2/3 konventionellt.

Spannmålshanteringen har byggts upp med en anläggning för legolagring och torkning. 5000 ton kan lagras i silo plus 1000 ton i planlager. Torken klarar 15 ton/timme.

De flesta sysslor klarar maskinparken själv men vi hyr även in vissa körslor.

Lantbruket

Lantbruket

Skörd höstvete

Skörd höstvete

Nattarbete

Nattarbete

Ekologisk köttproduktion

2016 startade vi en ny inriktning med betesbaserad, ekologisk nötköttsproduktion. Denna drivs i Ekoberga AB.

Idag har vi ca 300 dikor för egen uppfödning. Rasen är i huvudsak Aberdeen Angus. Tanken är att djuren bl.a. ska beta den mark som inte lämpar sig för traditionell växtodling av olika orsaker.

Verksamheten är i en uppbyggnadsfas och målet är att erbjuda högkvalitativt kött till er konsumenter.

Ko med nyfödd kalv

Ko med nyfödd kalv

Kosläpp

Kosläpp

Ekobergas förstfödde tjurkalv

Ekobergas förstfödde tjurkalv

Fastigheter Bevarar och utvecklar

Fastighetsförvaltningen är omfattande. Vårt mål är att ta vara på och utveckla ”husen” på långsiktigt bästa sätt. Vi vill erbjuda rätt standard till rätt pris.

Här finns ca 45 hyresbostäder av varierande storlek där alla hyrs ut för permanentboende, kontorslokaler och ekonomibyggnader där ytan utgör 15000 m2.

Till största delen används ekonomibyggnaderna i den egna verksamheten men 15 av dessa lokaler hyrs ut. 

Om man är intresserad av att hyra bostad eller annan lokal på Häckeberga kan man skicka en intresseanmälan där det framgår kontaktuppgifter och övrig information som underlättar för oss att hitta rätt objekt till er. För bostäderna underlättar det att man uppger önskemål om storlek och antal rum. Familjeförhållande och om ev. husdjur finns eller om ekonomibyggnader eller uthus önskas. Intresseanmälningarna behåller vi i sex månader. Om något blir ledigt under denna tid och passar era önskemål så tar vi kontakt med er. I annat fall får man förnya sin intresseanmälan.

Flertalet av byggnaderna är uppförda under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Vi ser dem som viktiga inslag i landskapet och gör mycket för att bevara dem. Åldern innebär dock ökade underhållskostnader. Under de senaste 15 åren har vi förbättrat uppvärmningsmöjligheterna. Flertalet bostäder har nu fjärrvärme från våra flispannor eller jordvärme. Vattenförsörjningen kommer via djupborrar och grävda brunnar.

Skriv en intresseanmälan, och vi återkommer inom kort.

Intresseanmälan för fastigheter

Upplevelser Fiske | MTB-cykling

Fiske

Vårt mål är att ha ett bra fiskevatten och en sjö ren från skräp. Fiske är endast tillåtet från våra 3 roddbåtar som ligger vi Häckeberga Slotts norra strandkant. För att fiska i Häckebergasjön så behöver du betala fiskekort/båthyra. Detta gör du genom tjänsten iFISKE, som finns på både webbplats och app. Fiskekortet gäller för max tre personer i en båt och är per dag.

Ingen båtuthyrning mellan 1 april till 30 juni, p.g.a. fågelskydd. Om det blir is på sjön tas båtarna upp och läggs i igen när risken för ny isbildning är över.

Båthyran är 500 kr/båt. Fiskekort ingår, max 3 pers/båt

Klicka här för att boka båt hos oss!

Vi gör ett undantag. Genarps barn och ungdomar får lov att meta mellan slussarna vid Häckeberga gård.

 

Fiskeregler

 • Fiske är endast tillåtet från våra roddbåtar, vilka man bokar via iFiske
 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
 • Fiskekortet gäller för en båt och max 3 personer
 • Motor på båten är inte tillåtet, gäller även elmotor
 • Man får inte fiska från egen båt, flytring eller vadarstövlar
 • Man får inte fiska från stranden
 • Pimpelfiske är inte tillåtet
 • All fisk återutsätts.
 • Man får inte beträda öarna eller privata bryggor
 • Allt fiske sker på egen risk, flytväst ingår ej.
 • Förtöj båten i boj och brygga, lyft ur årorna ur tullarna, lägg årorna på tofterna, ta med ert skräp. Soptunna finns vid parkeringen.
Häckebergas båtar

Häckebergas båtar

Häckebergasjön i höstskrud

Häckebergasjön i höstskrud

gäddor

Gäddor

 MTB-cykling

Välkommen att cykla på Romeleåsens cirka 3 mil långa MTB-spår. Det finns flera slingor att välja mellan. Den norra kallas Björnstorp och den södra Häckeberga. Söder om Genarp finns den kortare Risenslingan.

Med utgångspunkt från Genarps IP är slingan norrut över Björnstorp ca 14 km lång. Här kan du förvänta dig härliga stigar, stärkande höjdmeter och fina utförslöpor. Den söderut gående Häckeberga slingan är ca 16 km och består av singeltracks och grusvägar i småkuperad terräng med varierande natur. Risenslingan är ca 6 km lång och består av inspirerande singeltracks. Häckebergaslingan är den enklare av spåren på Romeleåsen.

Mountainbikespåret är markerat med vita färgmarkeringar och cykelsymboler.

Lämpliga startplatser är markerade på kartan nedan med P.

Påkalla uppmärksamheten i god tid vid möte med ryttare och vandrare. Hästar blir lätt skrämda om de överraskas av cyklister. Lämna företräde där MTB-spåret korsar ridvägar och strövstigar. Var aktsam där spåret korsar bilvägar. Var vänlig håll avstånd gentemot skogsmaskiner och respektera de hänvisningar som kan förekomma vid skogsarbeten.

Spåret går på såväl privat som offentligt ägd mark och delvis genom naturreservat. Spåret har tillkommit genom välvilligt inställda markägare i samarbete med lokala cykelintressenter. Observera skyltningen och cykla bara på de markerade stigarna.

Om du har frågor eller synpunkter på spåret kontakta:

 • Länsstyrelsen i Skåne 010-224 10 00 
 • Lunds kommun 046-35 50 00
08-03-24-002

Vintervacker väg

Vita slingan MTB

Vita slingan MTB

skogstig_1000

Bokskog i vårskrud

Lärkträd

Lärkträd

Cykelstigen är utmärkt

Cykelstigen är tydligt utmärkt