Om Häckeberga Säteri

En kort berättelse om vår historia

tree-divider

Godset har dokumenterade anor från 1300-talet men är sannolikt ännu äldre. På drottning Margaretas tid beboddes Häckeberga av väpnaren Eske Brock.

Det tillhörde senare medlemmar av släkten Hack fram till 1528, då det genom giftermål övergick till släkten Ulfstand, som ägde slottet till 1652. Holger Gregersen Ulfstand lät 1530 uppföra en ståtlig borg, försedd med två starka hörntorn, ringmur och vindbrygga. Den brändes ned 1678 under skånska kriget, men stod delvis moderniserat kvar till mitten av 1800-talet. 

Häckeberga Slott

Häckeberga Slott

Våra områden

tree-divider

Skogen

Lantbruket

Fastigheter

Upplevelser