Skip to content

Policy

GDPR – Dataskyddsförordningen

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker bostad hos oss, när och om du sedan blir vår hyresgäst och även en tid efter att hyresförhållandet upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Personuppgiftsansvarig är Häckeberga Säteri AB, Häckeberga gård 977, 247 98 Genarp, org.nr: 556047-5617

 

När bostad söks

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

 

När bostad erbjuds

När du blir erbjuden en bostad hos oss så behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning och hämtar uppgifter från andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

 

När hyresförhållandet pågår

När du blir vår hyresgäst och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi hanterar dina betalningar, när vi hämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

 

När hyresförhållandet upphör

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Vid besök på webbplatsen

Häckeberga Säteri kan spara information om dina preferenser och hur du använder vår webbplats, hur du hittat till vår webbplats. Dessa uppgifter används också för att analysera statistik och användarbeteenden, samt för att optimera kvaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Inga uppgifter kan kopplas till dig som person.

 

Cookies

Vår webbplats använder ”cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internetupplevelse och ”session-cookies” för att hantera ditt besök, vilka sidor du ska komma till när du klickar på en länk etcetera.

En cookie är en textfil som sparas ned på din dator (efter ditt godkännande) och ger dig tillgång till flera olika funktioner på webbplatsen. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker sidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det.

Väljer du att acceptera cookie-filer kan du även välja att automatiskt logga in på vår webbplats. Om du stänger av funktionen är det möjligt att du inte kan utnyttja funktioner på webbplatsen. Observera att vissa brandväggar stänger av hanteringen av cookies, och måste då konfigureras för att webbplatsen ska fungera som önskas.