Skip to content

Lantbruket

I Lantbruket samverkar växtodlingen tätt med den betesbaserade nötköttsproduktionen.

Växtodlingen omfattar 850 ha under egen plog varav 230 ha är ekologisk. Betet omfattar 280 ha, varav hälften är naturbete. Växtföljden är traditionell med höstraps, höstvete, vårkorn och rödsvingel. Bearbetningen sker till 1/3 minimerat och 2/3 konventionellt.

Spannmålshanteringen har byggts upp med en anläggning för legolagring och torkning. 5000 ton kan lagras i silo plus 1000 ton i planlager. Torken klarar 15 ton/timme.

De flesta sysslor klarar maskinparken själv men vi hyr även in vissa körslor.

Lantbruket

Lantbruket

Skörd höstvete

Skörd höstvete

Nattarbete

Nattarbete

Ekologisk köttproduktion

2016 startade vi en ny inriktning med betesbaserad, ekologisk nötköttsproduktion. Denna drivs i Ekoberga AB.

Idag har vi ca 300 dikor för egen uppfödning. Rasen är i huvudsak Aberdeen Angus. Tanken är att djuren bl.a. ska beta den mark som inte lämpar sig för traditionell växtodling av olika orsaker.

Verksamheten är i en uppbyggnadsfas och målet är att erbjuda högkvalitativt kött till er konsumenter.

Ko med nyfödd kalv

Ko med nyfödd kalv

Kosläpp

Kosläpp

Ekobergas förstfödde tjurkalv

Ekobergas förstfödde tjurkalv

tree-divider
tree-divider