Skip to content

Skogen

Skogen på Häckeberga omfattar ca 2400 ha produktiv skogsmark. Häckeberga Säteri AB har 5 egna anställda i skogsbruket samt ett stort antal entreprenörer. Skogsförvaltningen drivs gemensamt med godsen Björnstorp, Skabersjö och Näsbyholm med en gemensam areal på ca 7000 ha.

Produktionen är intensiv där miljötänkandet är en naturlig och viktig del. Här sker en övergång från traditionell barr till nyare trädslag som lärk, douglasgran, sitkagran, grandis, hybridasp och poppel. Tanken med detta är att öka produktionen samt minska omloppstiden och bli mer flexibel bl.a. med hänsyn till klimateffekter. Skogsarealen består till hälften av löv och hälften barr. Huvuddelen är bok, gran och lärk.
Godset avverkar ca 15000 m3/år.

Granskott

Kilar

Motorsåg

tree-divider
tree-divider